Over de stichting

 

spoorwegovergang fietsers verkeersonderwijs

Over Stichting Verkeersonderwijs.nl
De stichting Verkeersonderwijs.nl heeft als doel het bevorderen van de verkeersveiligheid in Nederland door met name leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, op veelal interactieve wijze, inzicht te geven in het verkeer, hen verkeers- en gedragsregels bij te brengen en hen te leren potentieel gevaarlijke situaties te herkennen en daarmee om te gaan.
Dit doet de stichting  door het aanbieden van verkeersonderwijs, verkeersprogramma's en ondersteunende activiteiten aan scholen, instellingen en ondernemingen.

Verkeerseducatieprojecten
De Stichting Verkeersonderwijs.nl  verzorgt kant en klare projectvoorstellen voor scholen, gemeenten, (overheids)instellingen en ondernemingen en maakt hierbij gebruik van beschikbare actieve en innovatieve educatieproducten uit de markt.  Stichting Verkeersonderwijs.nl   zorgt ervoor dat de aangeboden  projecten goed aansluiten bij de verschillende leeftijdscategorie├źn. Vaardigheden van kinderen en jongeren zijn immers leeftijdsspecifiek.  In alle projecten die de stichting aanbiedt wordt aangestuurd op het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de verkeersopvoeding.
De Stichting Verkeersonderwijs.nl  kan uitvoeringspartner zijn van het rijk, provincie, regionale organen verkeersveiligheid, verkeer- en vervoerberaden, gemeenten, instellingen en ondernemingen.

Gemeenten
Stichting Verkeersonderwijs.nl  helpt gemeenten met de uitvoering van het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid. Daarvoor kunnen verschillende educatieve diensten van Verkeersonderwijs.nl worden ingezet. Van verkeerseducatie op  peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, basisscholen en voortgezet onderwijs tot ouderparticipatie. Ook zijn op maat gemaakte programma's mogelijk.

Stichting Verkeersonderwijs.nl  neemt desgewenst het hele traject uit handen van gemeenten en regelt de inschrijving, docenten, locatie en alle overige logistieke zaken. Uiteraard te allen tijde in gezamenlijk overleg. Ook op maat gemaakte educatieve programma's zijn mogelijk. In het aanbod: Jongleren in het verkeer, VerkeersLokaal  en Verkeerskunsten.

Alle aan geboden producten zijn getoetst door de landelijke Checklist Verkeerseducatie van het CROW/KPVV. De producten zijn aangemerkt als goed doordachte producten en voldoen aan bijna alle criteria van de Checklist. Stichting Verkeersonderwijs.nl is onderdeel van Bureau de Groot Volker