Verkeerseducatie Limburg

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 voert Stichting Verkeersonderwijs.nl verschillende verkeerseducatieprojecten voor het basisonderwijs uit in de Provincie Limburg. Basisscholen kunnen zich inschrijven via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)

Stichting Verkeersonderwijs.nl voert de volgende projecten uit:

JONGleren in het verkeer - groep 1-2

In de provincie Limburg bieden wij JONGleren in het verkeer aan voor de groepen 1 en 2. JONGleren in het verkeer bestaat uit een instructie voor leerkrachten met overhandiging van de themakist verkeer, themaweken verkeer op school (uitgevoerd door de leerkracht) en een ouderbijeenkomst. Voor opvolgende jaren, is er een vervolg mogelijk met aandacht voor het stimuleren van het fietsen. Uitgebreide informatie kunt u hier downloaden.

Meer informatie: www.jonglereninhetverkeer.nl

Verkeerskunsten - groep 5-8

Verkeerskunsten bestaat uit praktische verkeerslessen en bieden wij in Limburg aan voor de groepen 5 tot en met 8 op het schoolplein en rondom de school. Leerlingen oefenen op praktische en uitdagende verkeersparcoursen. Deze parcoursen zijn ontwikkeld om deelname aan het echte verkeer in een veilige omgeving te oefenen.

Algemene informatie: www.schoolopseef.nl/verkeerskunsten

Verkeerslokaal groep 6-8

VerkeersLokaal is een interactief, online verkeerseducatieprogramma, gericht op de lokale verkeerssituaties in de woon-schoolomgeving van leerlingen. Leerlingen voeren hun school-thuisroute in en geven gevaarlijke punten op deze route aan. Deze gegevens zijn de input voor een lokale, op maat gemaakte fietsroute en praktijk fietslessen in de eigen schoolomgeving. Naast de verkeersregels ligt sterk de nadruk op verkeersveilig gedrag en de gevaren van afleiding in het verkeer. VerkeersLokaal is gericht op leerlingen in de groepen zes tot en met acht.

Algemene informatie: www.verkeerslokaal.nl