Educatieprojecten

De stichting Verkeersonderwijs.nl maakt projectvoorstellen op maat voor scholen, gemeenten instellingen en ondernemingen en maakt hierbij gebruik van beschikbare actieve en innovatieve educatieproducten uit de markt. Stichting Verkeersonderwijs.nl zorgt ervoor dat de aangeboden projecten goed aansluiten op de verschillende leeftijdscategorieën. Vaardigheden van kinderen en jongeren zijn immers leeftijdsspecifiek.

De projecten die Verkeersonderwijs.nl aanbiedt vormen een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0-14 jaar.


Projecten:
Jongleren in het Verkeer   logo_jongleren
JONGLeren in het verkeer is een educatief programma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar én hun (professionele) opvoeders.
Baby’s, peuters en kleuters pikken ongemerkt al veel op over verkeersregels en -gedrag. Het is belangrijk dat wij dit stimuleren.
De kern van dit programma bestaat uit verkeers-themaweken (tussen de 3 en 6 weken) voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de opvoeders. Organisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen) krijgen een instructie en een goed gevulde themakist.
jongleren_illustratie

Leerkracht/leidsterinstuctie
De leidsters/onderwijzers krijgen een instructie. Zo weten zij goed hoe zij het project moeten aanpakken. Alle lessuggesties zijn gebundeld in een praktische map waaruit leidster/onderwijzers ideeën kunnen putten. Ook is er een themakist beschikbaar. Alles gaat spelenderwijs.

themakist
Een belangrijk middel binnen het project is de themakist. Deze is gevuld met aantrekkelijk verkeersmateriaal. O.a. knutselwerkjes maken, voorlezen, zingen, rollenspel spelen of met autootjes rijden over een houten parcours. Als de betrokken organisatie een ouderbijeenkomst organiseert, mogen zij deze prachtige kist houden!
Ouderbijeenkomst

Het project wordt afgesloten met een ouderbijeenkomst. Tijdens deze interactieve  bijeenkomst krijgen ouders informatie over de verschillende ontwikkelingsfasen van hun kind en leren ze hoe ze hun kind veilig laten deelnemen aan het verkeer. Er worden filmpjes getoond en tips gegeven. We willen dat ouders zich bewust worden van het belang van oefenen in de praktijk. Kinderen leren vooral door te doen. De zintuigen en hersenen ontwikkelen zich door te oefenen. Ouders kunnen niet genoeg beseffen hoe groot de invloed van hun goede voorbeeld is. Wat kinderen hun ouders zien doen, dat doen ze na.

Voor meer info over Jongleren: Jonglereninhetverkeer
ouderbijeenkomst jongleren

 


 

VerkeersLokaal   VerkeersLokaal

VerkeersLokaal is een online, eigentijds en interactief programma, gericht op verkeerseducatie in de bovenbouwgroepen in het basisonderwijs (6-8) en brugklassen in het voortgezet onderwijs.

kinderen_leren_verkeersles_lagere_school_educatie_verkeersonderwijs_verkeerslokaal

Doel van het programma is het verminderen van subjectieve en objectieve verkeersonveiligheid door leerlingen kennis te laten nemen van verkeerssituaties in de eigen omgeving en door de mogelijkheid te bieden om verkeersonveilige situaties door te geven.
Het programma bestaat uit drie deelprogramma’s: gevaarlijke punten prikken, het invoeren van de woon-schoolroute en de lokale verkeersquizzen. Aanvullend geven wij  praktijk fietslessen.

Woon-schoolroute
In VerkeersLokaal kan een leerling de eigen woon-schoolroute aangegeven. Dit stimuleert de kinderen na te denken over mogelijk gevaarlijke punten die zij op hun route tegenkomen. Bovendien levert dit voor de school en de gemeente veel informatie op over de meest gebruikte woon-schoolroutes en de vervoerswijze.

Punten prikken op woon-schoolroutes
Leerlingen kunnen  in VerkeersLokaal gevaarlijke verkeerssituaties op de woon-schoolroute in beeld brengen. De ingevoerde woon-schoolroutes en ‘geprikte punten’ vormen de input  voor de fotolocaties van een lokale op maat gemaakte verkeersquiz of om de educatie/fietsroute voor een praktijkfietsles te ontwerpen. De gemeente heeft via een aparte gemeente-module inzicht in deze gegevens van subjectief verkeersonveilige situaties.

Verkeersquiz
In het programma kunnen leerlingen verkeersquizzen maken waarbij vragen worden gesteld bij foto’s, afbeeldingen en video-opnamen. Locaties in de eigen gemeente vormen het hoofdthema van de verkeersquiz, waarbij leerlingen van lokale scholen via in scène gezette verkeerssituaties de hoofdrol spelen. Het doel van de vragen is niet alleen het toetsen van de verkeersregels en –tekens, maar vooral ook het toetsen en instructie geven van het meest veilige gedrag in de specifieke situaties. Tevens komen inzicht en mentaliteit aan de orde.
Via de docentmodule kan real-time een overzicht van het gebruik en de scores van iedere scholier in beeld worden gebracht, beheerderstaken worden uitgevoerd en zijn diverse lesmogelijkheden te downloaden.

Aanvullend: de educatieve praktijk fietsles
Op basis van de gegevens wordt er input geleverd voor een op maat gemaakte educatieve fietsroute. Tijdens deze les in de eigen woon-schoolomgeving kunnen de leerlingen op de fiets hun kennis en vaardigheden in de praktijk brengen. De verkeersregels en het gewenste verkeersgedrag  staan centraal. VerkeersLokaal heef t een eigen poule van ervaren fietsdocenten die deze lessen op een leuke en zinvolle manier invullen.
Voor meer info over VerkeersLokaal: verkeerslokaal.nl


Verkeerskunsten Logo_Verkeerskunsten
Verkeerskunsten is een complete doorgaande leerlijn dat materiaal biedt voor groep 1 tot en met 8 maar de nadruk legt op uitvoering in de groepen 3 t/m 6.  Het biedt materiaal voor praktische verkeerslessen die leerkrachten samen met enkele hulpouders - en eventueel na de instructie door een verkeersleerkracht- kunnen uitvoeren.  Het product bestaat uit: een lessenmap met kant-en-klare lesbeschrijvingen en tekeningen van de bijbehorende parcoursen; een professionele materialenset met o.a. verkeersborden, pionenen, verkeerslichten een zebrapad en schuine helling proef;  afzonderlijke filmpjes voor introductie en beknopte informatie aan het team, de hulpouders en de ouders in het algemeen;  filmpjes voor de "aftrap van de praktijkles in de klas".
Voor meer info over Verkeerskunsten: School op seef

Alle aangeboden producten zijn getoetst door de landelijke Checklist Verkeerseducatie van het CROW/KPVV. Onze producten zijn aangemerkt als goed doordachte producten en voldoen aan bijna alle criteria van de Checklist.